answersLogoWhite

0

Paglalayag ni saavedra

Updated: 4/28/2022
User Avatar

Wiki User

โˆ™ 11y ago

Best Answer

paglalayag na saavedra

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 11y ago
This answer is:
User Avatar
User Avatar

Leah Galacio

Lvl 1
โˆ™ 5mo ago
Magbigay ng larawan at may mahalagang meaning
More answers
User Avatar

Vinzel Caeden Conde

Lvl 2
โˆ™ 2y ago

ang ag layag

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Paglalayag ni saavedra
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about World History

Paglalayag ni miguel Lopez de le gaspi?

Pagkatapos ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, ay nag padala ang Spain ng iba pang mga ekspidisyon. Una ang paglalayag ni Loaisa (1525) ito ay nabigo, pangalawa ang paglalayag ni Sebastian Cabot (1526) ay nabigo rin, pangatlo ay si Saavedra (1527) nabigo rin, pagkatapos ng 15 na taon, ay nagpadala muli ang Spain ng ekspidisyon, ito ang pang apat na si Roy Lopez Villa Lobos (1542) siya ay nagbigo rin, at pagkatapos naman ng 22 years, ay ang pang lima na manlalayag na si Miguel Lopez De Legaspi (1564). Nakapagtatag siya ng kolonya sa Sarangani at nabigyan niya ng pangalan ang Pilipinas ng "Las Islas Filipinas". May mga mahalagang pangyayari sa ekspediayon in Legaspi: - May ipinadala na 4 barko at 380 na tauhan. - Si Padre Andres de Urdaneta ay ang kanyang punong mandaragat at tagapayong esperitwal sa ekspedisyon. - Pananakop sa Cebu - paghingi ng tulong mula sa Mexico - Pagsasakop sa Panay at iba pang isla. - Pagsasakop ng Maynila - Pgsasakop sa Luzon


Who is raha kolambu?

matalik na kaibigan ni magellan


Indian Broadcasting Service was renamed in 1936 a?

Yes, Indian broadcasting service was renamed as AKASHAVANI ni 1936 by Dr.M.V.Gopalaswamy at Mysore.


What was the significance of bartolomeu dias's voyage in 1487?

SI BARTOLOMEU DIAS NOONG 1488FROM: JOHNREY HIRO E. COLADILLANATUKLASAN NI BATOLOMEU DIAS ANG CAPE OF GOOD HOPE SA DULONG TIMOG NG APRIKASI VASCO DE DAMA NOONG 1489NAKARATING SI VASCO DE DAMA SA CALICUT, INDIA MATAPOS UMIKOT SA CAPE OF GOOD HOPE, AT NAKABALIK SIYA SA EUROPA SA RUTA RING ITO. MAHALAGA ANG NAGING PAGLALAYAG NI VASCO DE DAMA DAHIL NATUKLASAN ANG DIRESTONG RUTANG-DAGAT MULA SA EUROPA HANGGANG ASYASI BARTOLOMEU DIAS AT SI VASCO DIAS AY ISANG PORTUGAL OR PORTUGESEHis actions was important because it opened up a route to India.


Kwento ni amomongo at si iput iput?

Si Amomongo at si Iput-Iput (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Ang pabulang ito ay isa lamang sa kalipunan ng mga Bisaya na naglalarawan ng paglalaban sa pagitan ng maliliit na insekto at malalaking hayop. "Huwag maliitin ang maliliit dahil may magagawa silang di magagawa ng malalaki" Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito. "Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo. "Hindi ako duwag!" , ang nagagalit na sagot ni Iput-Iput. "Kung Hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?", ang pang-aasar ni Amomongo. "Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikita ko sila kaagad at nang sa gayo'y maipagtanggol ko ang aking sarili.", ang tugon ni Iput-Iput. Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga utong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita. Nang mabalitaan ito ni Iput-Iput, nagalit siya. Dali-Dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising. "Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa'yong Hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa sa plasa sa susunod na Linggo ng hapon." Pupunga-pungas na nagtanong ang gorilya. "Mayroon ka bang mga kasama?" "Wala!", ang sigaw ni Iput-Iput. "Pupunta akong mag-isa." Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili't isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaptap. "Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na ikaanim ng hapon!" "Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin." Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo. Ngunit sumagot si Iput-Iput: "Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa! Paalam!" Dumating ang araw ng Linggo. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila. "Maya- Maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Iminungkahi ni Iput-Iput sa mga gorilya ma magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Inutusan ni Amomongo ang kanyang mga kasama na humanay. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito. Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ni Amomongo at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang gorilya. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad, kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Iput-Iput ang ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad na kalipad. Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos Hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Iput- Iput na patawarin na siya, at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput, ngunit simula ng hapong iyon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap. (ADD NYO NALANG AKO SA FACEBOOK KOH "hisunako@ymail.com":"Cherie Cabrera")......SANA NAKA2LONG AKO....HEHEH

Related questions

Ang paglalakbay ni Ruy Lรณpez de Villalobos?

paglalayag ni villalobos


Ekspidisyon ni saavedra?

tangina wlang kwenta bulok


Ano anu ang nagawa ni jose p laurel sa republika ng pilipinas?

ang mga sinaunang tao ay katulad ni khen saavedra


Paglalayag ni miguel Lopez de le gaspi?

Pagkatapos ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, ay nag padala ang Spain ng iba pang mga ekspidisyon. Una ang paglalayag ni Loaisa (1525) ito ay nabigo, pangalawa ang paglalayag ni Sebastian Cabot (1526) ay nabigo rin, pangatlo ay si Saavedra (1527) nabigo rin, pagkatapos ng 15 na taon, ay nagpadala muli ang Spain ng ekspidisyon, ito ang pang apat na si Roy Lopez Villa Lobos (1542) siya ay nagbigo rin, at pagkatapos naman ng 22 years, ay ang pang lima na manlalayag na si Miguel Lopez De Legaspi (1564). Nakapagtatag siya ng kolonya sa Sarangani at nabigyan niya ng pangalan ang Pilipinas ng "Las Islas Filipinas". May mga mahalagang pangyayari sa ekspediayon in Legaspi: - May ipinadala na 4 barko at 380 na tauhan. - Si Padre Andres de Urdaneta ay ang kanyang punong mandaragat at tagapayong esperitwal sa ekspedisyon. - Pananakop sa Cebu - paghingi ng tulong mula sa Mexico - Pagsasakop sa Panay at iba pang isla. - Pagsasakop ng Maynila - Pgsasakop sa Luzon


Ekspidisyon ni Cabot at saavedra?

hi! Sebastian Cabot. layunin nito na marating at malalugd ang silangan kasama ang moluccas, pilipinas, tsina at hapon ngunit sya ay bigo.


What is the i mportance of Alvaro de Saavedra expedition?

Ang pahingi ng paumanhin sa pinuno ng Cebu dahil sa masamang inasal ng mga tauhan ni Magellan noong 1521.


When was Ni Ni born?

Ni Ni was born in 1988.


Ni-Ni bond in Ni?

Covalent bond


When was Ni Fu Ni Fa created?

Ni Fu Ni Fa was created in 2007.


What does baka ni natta no ni mean?

Baka ni natta no ni = I became stupid


When was Ni Diezmos Ni Primicias created?

Ni Diezmos Ni Primicias was created in 2003.


When was Ni Rosas Ni Juguetes created?

Ni Rosas Ni Juguetes was created in 2008.