answersLogoWhite

0

What is ebanghelisasyon?

Updated: 4/28/2022
User Avatar

Wiki User

13y ago

Best Answer

Ang ebanghelyo (Ingles: gospel) ay isang salitang hinango mula sa wikang Griyego na nangangahulugang ang "mabuting balita hinggil sa kaligtasan". Binubuo ang Bibliya, ng apat na mga ebanghelyo: ang mula kina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Mayroong sagisag ang bawat isa ayon kay propeta Ezequiel: "Tao" para kay Mateo, "Leon" para kay Marcos, "Baka" para kay Lucas, samantalang "Agila" ang kay Juan.

User Avatar

Wiki User

13y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is ebanghelisasyon?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about World History